Integritetspolicy

Milstens trädgård registrerar personuppgifter i vårt kundregister och vårt digitala planeringsverktyg i syfte att säkerställa korrekt och effektiv hantering av våra kunders uppdrag samt för fakturering och bokföring.

Vi lägger ibland även ut personuppgifter som namn och bild på kunder och samarbetspartners på vår hemsida och i sociala medier i marknadsföringssyfte, se mer under rubrikerna Namn och Bild nedan.

Självklart är det av största vikt för oss att de personuppgifter som finns hos oss inte missbrukas eller sprids till obehöriga. Denna integritetspolicy går igenom hur vi hanterar dina personuppgifter, samt beskriver vilka rättigheter du har.

Vi ser till att dina uppgifter förvaras på ett säkert sätt. Uppgifterna lagras och används under den tid som du är kund hos Milstens trädgård. Enligt Bokföringslagen är vi skyldiga att arkivera kunduppgifter i sju år efter senaste faktureringen. I det här fallet gäller alltså bokföringslagen över GDPR.

Personuppgiftsinsamlingens ändamål
Enligt GDPR får personuppgifter bara samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och uppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål.

Man får inte heller samla in mer uppgifter än det som anses relevant i förhållande till ändamålet, eller samla in uppgifter för eventuellt framtida bruk (med undantag av bokföringslagen som beskrivits ovan).

Vi delar inte dina personuppgifter med andra, utom när vi har ett avtal med en tredje part, t ex underentreprenörer som ska utföra arbeten åt dig. Det kan också vara företag eller organisationer som på olika sätt är viktiga för vår verksamhet, t ex Skatteverket, i syfte att kunna erbjuda RUT-avdrag för våra tjänster.

Vi tar bara emot personuppgifter som du själv ger oss. Vi tar inte emot några personuppgifter i andra hand.

Följande personuppgifter samlas in
Namn, adress och personnummer

Vi behöver ditt namn, din adress och ditt personnummer för att säkerställa din identitet i bokföringen, och gentemot skatteverket för att kunna erbjuda RUT-avdrag för våra tjänster. Det är också viktigt för oss att säkerställa din identitet för att förhindra att någon beställer våra tjänster i ditt namn.

Namn kan också komma att användas i marknadsföringssyfte för att visa våra tjänster på hemsidan eller i sociala medier. T ex för att visa nöjda kunder. Detta sker aldrig utan ditt skriftliga samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke och vi tar då omedelbart bort dina uppgifter.

Telefonnummer och e-post

Vi behöver ditt telefonnummer och din e-post för att kunna ta kontakt med dig i frågor som rör ditt uppdrag. E-posten används även för att kunna skicka ut digitala e-fakturor.

Bild

Ibland använder vi bilder på kunder, kursdeltagare, praktikanter och samarbetspartners i marknadsföringssyfte för att visa våra tjänster på hemsidan eller i sociala medier. Detta sker aldrig utan ditt skriftliga samtycke. Du kan när som helst återkalla detta samtycke och vi tar då omedelbart bort dina uppgifter.

GDPR

För att kunna ge våra kunder full service behöver vi spara personuppgifter så som namn, personnummer och kontaktuppgifter.

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Det innebär att personuppgifterna är konfidentiella och att Milstens trädgård AB inte lämnar ut uppgifter till tredje part utan ditt personliga godkännande.

I enlighet med GDPR kan du när som helst be att få veta vilka uppgifter vi har sparat om dig och varför. Du har självklart rätt att få felaktigheter rättade, samt att få uppgifter som du inte vill att vi ska spara raderade. Hör av dig om du har några frågor så hjälper vi dig.

Kontaktsidan

Mer information om GDPR 
Integritetsmyndigheten