”Varför blommar inte mitt fruktträd?”

Har du problem med risiga buskar? Glesa och spretiga häckar? Fruktträd utan frukt?
Med regelbunden och korrekt beskärning får du dina buskar att blomma och häcken att bli tät och fin.
Ett friskt träd är ett vackert träd, men träden behöver vårdas för att vara friska och säkra.

Milstens trädgård kan beskärning och hjälper dig gärna med både fruktträd och prydnadsträd.

vårda dina träd

Hos ett ungt träd vill man stimulera tillväxt och se till att det får en naturlig och bra form. Då behöver det uppbyggnadsbeskäras. Ett äldre fruktträd beskär vi kanske istället för att få mer frukt. Ibland behöver man ta ner grenar för ljus och framkomlighet.

Oavsett anledning ska beskärningen göras varsamt och med hänsyn till trädet och arten. Jag hjälper dig gärna med både fruktträd, prydnadsträd och större träd. Har du en stor tomt med många träd är det klokt att börja med en inventering och att göra en trädvårdsplan. På så sätt kan du känna dig trygg med att träden blir rätt hanterade och kommer att må bra under lång tid framöver.